חדשות הכלכלה

מספר EIN – ההסבר המלא

בדומה למספר הח.פ הישראלי יש גם מספר חברה אמריקאי הנקרא Employer Identification Number. המספר בעל תשע ספרות ומשמש לצורך זיהוי ברשויות המס וכתיק ניכויים ולצורך העסקת עובדים בארצות הברית. בנוסף לכך, את המספר יש לרשום על גבי מסמכים המונפקים לצורכי מס על ידי בנקים וחברות.

כיצד מנפיקים Employer Identification Number – EIN ?

את הבקשה להנפקה של Employer Identification Number או בשמו המקוצר EIN ניתן להנפיק בכמה דרכים. בעלי מספר סושיאל סקיוריטי- SSN יכולים להגיש את הבקשה בקלות באופן מקוון. אופציות נוספות הן מילוי טפסי הבקשה בצירוף הנספחים הרלוונטיים ושליחתם באמצעות פקס או דרך הדואר. יש חשיבות רבה למילוי מדויק של הטפסים וצירוף כל האישורים הנדרשים.

מי צריך להנפיק מספר EIN?

כל מי שבבעלותו חברה אמריקאית או חברה ישראלית המנהלת עסקים מול ארצות הברית חייב להנפיק את המספר לצורכי מס. ההנפקה צריכה להיעשות בארה"ב מול רשויות המס כפי שצויין לעיל. סוגי החברות הנדרשות להנפיק את המספר כוללות עסקים בבעלות בלעדית. חברות מסוג L.L.C מרובות שותפים או בבעלות יחיד. חברות C-CROP וגם גופים ללא מטרות רווח.

ללא המספר לא יהיה ניתן לפתוח חשבון בנק לעסק, להתנהל מול גורמים ממשלתיים שונים ולהעסיק עובדים. אדם פרטי, הפועל כיחיד בפעילות עסקית ללא התאגדות או הקמת ישות משפטית לא מחוייב בהנפקת מספר EIN. במקרה זה הוא יכול להשתמש במספר SSN לזיהוי מול רשויות המס והמערכות הפיננסיות. האפשרות הזו פתוחה בפני מי שבבעלות אזרחות אמריקאית או מחזיק גרין כארד.

מה המשמעות של הנפקת מספר EIN?

כתושב חוץ המנהל פעילות עסקית מול ארצות הברית, הנפקת המספר מאפשרת לן להזדהות מול רשויות המס האמריקאיות. עצם הנפקתו אינה מחייבת דיווח אלא רק כאשר נדרשים לכך. כלומר, כאשר יש חבות מס הנגזרת מפעילות החברה וסוג העיסוק שלה. עבור ישות הפועלת בארה"ב המספר משמש כמספר חברה בדומה לח.פ הישראלי. המספר מלווה את הישות לאורך כל תקופת הפעילות שלה וגם לאחר שהיא נסגרת.

שינויים המחייבים הנפקת EIN חדש

המספר משמש את החברה השותפות או העסק בכל שנות קיומו אך ישנם מקרים בהם יש צורך להנפיק מספר EIN חדש. לא מדובר במקרים שכיחים אך בכל זאת כדאי להכיר אותם. במצבים בהם הישות מבצעת שינוי בהרכב או בכמות הבעלים. לדוגמה, כאשר בעלים יחיד מצרף שותפים או כאשר שותף אחד משתלט על הישות והופך להיות בעלים יחיד. שינוי נוסף המחייב הנפקת מספר חדש הוא כאשר הישות הופכת לחברה בע"מ. כאשר מבצעים אחד או יותר מהשינויים הנ"ל יש להנפיק את המספר מחדש בתהליך הרגיל.

גופים הדורשים מספר EIN

מעבר לרשויות המס, המספר משמש מספר גופים לצורך זיהוי או מילוי טפסים שונים. הגופים העיקריים שיבקשו מספר זה הם בנקים, עיריות, מנהלי נכסים, לצורך הגשת סיכום שנתי עבור העסקת עובדים. ישראלי המבצעים השקעות ועסקים עם ארצות הברית יכולים להשתמש במספר לצורכי מס אך גם לצורך פתיחת חשבון בנק אמריקאי.

שימוש במספר EIN לצורך פתיחת חשבון בנק בארצות הברית

כאשר פותחים חשבון בנק באמצעות מספר זה חשוב לוודא כי הוא שייך לחברה ולא לאדם פרטי. במצב כזה ניתן להעביר כספים רק מחשבון בנק הנמצא על שם חברה לחשבון אישי. כמובן יש להקפיד על דיווח מס כאשר לחברה הכנסות והוצאות הנובעות מפעילות עסקים מול ארצות הברית. על חברה שברשותה מספר EIN אך אין לה פעילות עסקית מול ארה"ב אין חובת דיווח לרשויות המס.

מילוי טופס