חדשות הכלכלה

למה כדאי לעשות ביטוח לחברת כח אדם?

חברות כח אדם נקראות גם קבלני כח אדם, והן עוסקות במתן שירותי עובדים לחברות אחרות. כלומר: חברת כח האדם מאתרת את העובדים, מעסיקה אותם ומקיימת איתם יחסי עובד מעביד. כאשר לחברה חיצונית חסרים עובדים בתחום מסוים כגון: אבטחה, ניקיון או כל תחום עיסוק אחר – היא פונה לחברת כח אדם אשר תעביר לרשותה עובדים שיכולים לבצע את העבודה. עובדים אלה ייקראו 'עובדי קבלן' והם אינם מקיימים יחסי עובד-מעסיק עם החברה החיצונית. למרות זאת, החברה החיצונית היא המעסיק בפועל, והיא זו שתקבע את סדר יומו ואת תחומי פעילותו של עובד הקבלן.

מן התיאור הזה ניתן להבין כיצד שהפעילות סביב העסקת עובדים אלה יכולה ליצור קונפליקטים שונים בין כל הגורמים הנוגעים בדבר. למשל: הלקוח של חברת הקבלן מעסיק את העובדים בפועל וקובע את תנאי העבודה הפיזיים של העובד. היה והעובד נפגע במהלך עבודתו, מי יישא באחריות ויפצה אותו? הרי חברת כח האדם היא המעסיק האמיתי של עובד הקבלן וכל תביעה, באופן עקרוני, אמורה להתנהל מול חברת כח האדם.

רוכשים ביטוח מחברה בעלת מומחיות

מכיוון שהתחום אכן דורש התייחסות מיוחדת המחוקק קבע תקנים, הגבלות וחוקים שונים להסדרת פעילותן של חברות כח האדם. דברים אלו אמורים לגבי כל עובדי הקבלן, ובאופן מיוחד כאשר מדובר בעובדים זרים שאינם תושבי הארץ. משמעות התקנות הללו הן שחברות כח האדם צריכות להתנהל בזהירות יתרה כדי לענות על כל דרישות החוק. בנוסף, מכיוון שתרחיש של תביעות הוא סביר לחלוטין, מומלץ לחברות אלו לרכוש ביטוח לחברת כח אדם מחברה המתמחה בתחום. בשל המורכבות שתוארה לעייל, ביטוח חברות כח אדם שונה מהביטוח של חברות רגילות המעסיקות עובדים ביחסי עובד-מעביד רגילים. חשוב להבין את ההבדלים ולדעת שחברת הביטוח שבחרתם מסוגלת לכסות אתכם בצורה הטובה ביותר.

ללקוחות חברות כוח האדם, ובהן מעסיקים גדולים או אנשים פרטיים הנזקקים לשירותי עובד זר – מומלץ לברר ולוודא שהחברה שהם נקשרים עמה דאגה לרכוש ביטוח חברות כח אדם. חברה כזו תהיה מכוסה בצורה מיטבית בכל תרחיש והתפתחות. בנוסף, כמובן, מומלץ ללקוחות לוודא שעובדי הקבלן שנמצאים ברשותם זוכים ליחס הוגן ומותאם לכל דרישות החוק. נושא נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא זכויותיהם הפנסיוניות של עובדי הקבלן. ביטוחי ריסק וביטוחים פנסיוניים עבור עובדים אלו הם נושא שעובדי הקבלן, הלקוחות של חברות כח האדם וחברות כח האדם עצמן למדו לתת עליו את הדעת ולעמוד על מימושו.

כוח אדם