חדשות הכלכלה

חשב שכר על קצה המזלג

רשויות החוק והמיסוי מכתיבות לכל ארגון, חברה ואף לאדם עצמאי בודד דרישות בהתאם לתקנות שנקבעו על פי חוק. משום שהאדם הפרטי אינו בקי ברזי החוק, ולא כל עצמאי יכול לבצע חישובים מורכבים לרבות משכורות, חישובי מיסוי (מע"מ מס הכנסה וכיוצא בזאת), יש צורך להעסיק בעל מקצוע מיומן שיבצע משימות אלו באופן רציף לכל אורך השנה. בעל מקצוע זה יכול לעבוד בתוך הארגון ולחילופין ניתן להעסיק בעל מקצוע כנותן שירות חיצוני ולשלם לו עבור עבודתו כנגד חשבונית.

תחום המיסוי במדינת ישראל בפרט, הינו תחום מורכב, אשר יש לתכננו מבעוד מועד ולבצע את הערכות הנדרשות, על מנת להימנע מתשלומים גבוהים ומיותרים במהלך השנה. כדי לבצע תכנון מס ראוי ומקצועי, מעסיקים רוב הארגון רואה חשבון, אך בכדי לטפל בכל הנוגע לשכר העובדים בארגון, ניתן להעסיק חשב שכר בכיר הן כשכיר והן כפרילנס, וכל זאת בהתאם לצורכי הארגון והיקף העבודה בו.

תחום חשבות שכר, הוא תחום המתמקצע בכל הקשור לזכויות העובד ולשכר אותו הוא עתיד לקבל בחברה. תפקידו של חשב השכר הוא להנפיק לכל עובד ועובד את תלוש השכר ובמקביל לדווח לכל הרשויות במדינת ישראל כי השכר הועבר ובין היתר לבנקים, למסלקה, לביטוח לאומי ועוד.

תפקידיו של חשב השכר

חשב שכר, הוא זה שיבנה את תלוש השכר לעובדים וזאת בהתאם לקביעת המנהלים בחברה או בארגון המדובר. על פי רוב, חשבת השכר תעבוד אל מול מחלקת משאבי אנוש ובהתאם תתגמל עובדים הראויים לכך במהלך כל חודש. עוד תפקידה של חשבת השכר הוא לבצע בדיקות סטטיסטיות בארגון ולהציג אותן לחבר ההנהלה. חשבות שכר הוא מקצוע לכל דבר ועניין, אותו לומדים על פי רוב אלו שמחזיקים בידע בסיסי מתחום החשבונאות, או לחילופין הייתה להם נגיעה בכל הקשור להפקת משכרות בארגון זה או אחר.

חשב שכר בכיר מחזיק בידע נרחב ומיומנות ענפה בתחום המדובר וכל חשב בכיר קיבל את ברכת הדרך לעסוק בתחום מלשכת רואי החשבון בארץ, זאת להבדיל מחשב שכר שאינו בכיר. לשכת רואי החשבון, היא שבוחנת כל מועמד שמבקש להיות חשב בכיר, ובהתאם היא מסמיכה אותם לעבודה אך רק אחרי שעברו את המבחן המעשי בדיני עבודה, בביטוח לאומי, בחישוב חודשי ומס הכנסה ובמדרגות המס המצטבר.

ארגון אשר מפיק תלושי שכר, מחויב לשכור את שרותיה של חשבת שכר, או לחילופין רואה חשבון שבמשרדו עובדת חשבת שכר, וזאת כדי לפעול על פי חוק ולהעניק לעובדים את כל הזכויות הנדרשות על פי חוק.

..

ניירת