חדשות הכלכלה

הרבה יותר מרק משכורת

אחד הנושאים היותר מורכבים בניהול עובדים הוא כל מה שקשור לתחום השכר. חשבת שכר נדרשת לעבוד במהלך החודש כולו על מנת להפיק במועד המתאים את תלושי השכר לעובדים. לעתים נוצר בלבול בין תפקידה של חשבת שכר לבין התפקיד של בודק שכר. שני התפקידים אמנם קשורים לנושא השכר באירגון, אולם לכל אחד מהשניים יש תחומי אחריות שונים במסגרת תפקידם.

איך מתבצע התהליך?

עובדים נמצאים בחברה בראש ובראשונה על מנת לקבל את שכר העבודה שלהם. מצדה של הנהלת החברה, ניהול תקין הוא קודם כל ניהול נכון של תחום השכר לעובדים. טעויות שונות של חשב או חשבת שכר באירגון הן נסלחות כאשר הן נקודתיות או חד פעמיות, אולם טעויות חוזרות ונישנות בחישוב השכר לעובדים באירגון קשורות ישירות לחוסר שביעות הרצון של עובדים אלה ממקום העבודה ואף להתפטרות בהמשך במקרים מסוימים.

מסיבה זו ומסיבות נוספות, ממש כמו עבודתו של בודק שכר, חשבות השכר באירגון צריכה להיעשות על ידי אנשי מקצוע מתאימים אשר מיומנים בעבודתם וגם מסוגלים לבצע אותה על הצד הטוב ביותר. עבודת חשבת שכר צריכה להיות מדויקת ומעבר לכך היא צריכה להתבצע בלוח זמנים מדויק. בחברות ובארגונים שונים, השכר מועבר לחשבון הבנק של העובדים סביב התשעה בחודש. המשמעות היא שעבודת חישוב השכר צריכה להתבצע לכל המאוחר לקראת סוף החודש. לא מדובר רק בחישוב שעות העבודה אלא בין היתר בזכויות הסוציאליות של העובדים כדוגמת פנסיה וביטוח לאומי ובהפרשות הייחודיות לכל עובד כדוגמת קרן השתלמות או תוספות שונות. המשמעות היא שלעתים מתגלות טעויות בתלוש השכר של העובד.

טיפול בשכר

נושא מרכזי וחשוב לא פחות הוא עבודתו של בודק שכר. בודק שכר פועל מתוקף חוק משנת 2012 שנועד על מנת למנוע מצבים בהם מתקיימות הפרות של חוקי שכר שונים כלפי העובדים. נקודת המוצא היא שהעובד או העובדת אינם מעורים בכל חוקי ההעסקה ויתכן וזכויותיהם נפגעות מבלי שהם מודעים לכך. טעויות שונות עלולות להתרחש, אך האחריות של המעסיק היא לבצע בקרה ולבחון האם נעשו או נעשות טעויות ולבצע תיקון של טעויות שכר אלה. בודק שכר הוא גורם מקצועי אשר בוחן את תנאי השכר של העובדים במקום מסוים ומבצע בקרה על הסכומים שהתקבלו. במידה ומתגלה כי הייתה טעות בתשלום השכר לעובד, בודק שכר מיידע את חשב או חשבת שכר של האירגון על מנת לתקן מצב זה. לעתים מתגלה כי מדובר בטעות שיטתית שנעשתה בתום לב ובאופן גורף, ועל כן תפקיד בודק השכר באירגון הוא משמעותי ביותר.

חישוב משכורת

מעבר לתהליך הבקרה אותו מבצע בודק שכר, חשוב לציין כי חשבת שכר עושה שימוש בתוכנות מחשב שונות אשר מיועדות לחישוב השכר המדויק לעובד. רצוי ואף מומלץ להשקיע ולעבוד עם תוכנות מתקדמות ויעילות לצורך חישוב השכר לעובדים גם על מנת להקל על עבודת חשבת השכר וגם על מנת להימנע ככל הניתן מטעויות אשר עלולות לקרות.

הדרכה