חדשות הכלכלה

הצהרת הון – השקעות בניירות ערך

כל אזרח במדינת ישראל יכול להרוויח כל סכום שהוא אלא שהוא חייב לשלם עליו את המיסים כחוק. יש שורה של מיסים המוטלים על רווחים מגוונים שבאים ממקורות שונים. מס הכנסה היא הרשות הבודקת ואוכפת את תשלומי המיסים ועושה זאת באמצעות מספר כלים העומדים לרשותה. הצהרת הון היא אחד מהחשובים בהם ומיועדת בעיקר לאנשי עסקים, לעוסקים מורשים, לבעלי חברות ועוד. לרשות המיסים יש מנדט לבקש הצהרת הון מכל אחד, ובמקרים רבים, היא עושה זאת עקב מידע מחשיד לגבי אנשים שיש בידיהם הון או רכוש יקר ערך שנקנה או שאינו מדווח.

הצהרה ראשונה ועוקבת

החובה למילוי והגשת הצהרת הון ראשונית מוטלת, כאמור, במקרים אלו. הצהרת ההון הבאה תידרש לאחר מספר שנים. הצהרת הון מספקת תמונה עדכנית למצב ההון של הנישום. כלומר: בהצהרה הראשונה רושם המצהיר על כל הונו. בהצהרה הבאה הוא רושם שוב את מצב הונו. במידה ונוסף לו הון חדש מעבר להוצאות המחיה שלו, הרי שיהיה צורך לספק הסבר על מקור הכספים ליצירת ההון. ההכנסות וההוצאות חייבות להיות תואמות בצורה מושלמת עם סטייה מזערית, אחרת יכול פקיד השומה לנקוט בצעדים כדי לגבות את המיסים על ההכנסות הנוספות.

השקעות בשוק ההון

בהצהרה יש צורך להכניס גם הסכומים הרשומים בתיק ההשקעות אשר בשוק ההון. מדובר על כספים שמושקעים במניות, בקרנות ובמכשירים פיננסיים אחרים. את סכומי הכספים יש לכתוב בצורה נומינאלית. לדוגמא: אם שווי התיק בהצהרה הראשונה היה 100000 ₪ ובהצהרה הבאה 120000 ₪ ולא נעשתה כל פעילות במהלך השנים אזי הרווח הינו 20000 שח, ועליו יש צורך לשלם מס. ברור הוא שמצב כזה הינו הפשוט  ביותר שקיים, בתיקים מורכבים נעשה מסחר כל העת והמשקיע מגוון השקעתו כל העת. בסוף כל שנה מדווח הבנק על מצב התיק ואף רושם בו את הרווחים או ההפסדים ואלו אמרים להיכנס להצהרת ההון התקופתית.

האם יש חובת הצהרת הון לכל משקיע בבורסה?

לא כל משקיע בשוק ההון חייב למלא הצהרת הון עבור מס הכנסה. יש מקרים, בהם מתבצעת פעילות רבה של משקיעים ואז הפעילות מוגדרת על ידי רשות המיסים כפעילות עסקית, והוא מתייחס אליה ככזאת על כל ההיבטים מבחינת המיסוי. במקרים אלו ,הוא עשוי להידרש להגשת הצהרת הון. גם אחזקה של לפחות 10% במניות חברה מסוימת עשויה לחייב הגשת הצהרת הון.  הנה כי כן, הגשת הצהרת הון היא תהליך מורכב שמומלץ להכינו היטב וללא טעויות. כדאי מאוד להיעזר ברואה חשבון המתמחה בכל הסוגיות בתחום כולל בהגשת הצהרת הון. מצהיר שאינו בקיא עשוי לבצע טעויות קריטיות שנובעות מחוסר הבנה ועלול להיקלע למצבים לא נעימים שלא באשמתו מול רשות המיסים. רואה חשבון מנוסה מייעץ, עורך ומגיש הצהרת הון ואף מייצג את הנישום בעת הצורך.

ניירות ערך